goberno
Sen categorizar

O BNG non vai avalar o desleixe financeiro do Partido Popular nin do goberno actual

               O voto en contra do BNG no pasado pleno extraordinario, rexeitando a proposta do goberno de aprobar un recoñecemento extraxudicial de crédito de 2.114.426,13 €, baséase en que non estamos dispostos a dar o visto e prace á mala praxe económico-financeira en que está instalado este goberno, copiando os peores modos de xestión do goberno anterior do Partido Popular.

Ler novas