8demarzo
Documentos
8M logo frases

Moción 8 de marzo

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno sobre o 8 de marzo.

Ler novas