Emendas do BNG aos Orzamentos do Estado

Emendas do BNG aos Orzamentos do Estado

EMENDAS DO BNG AOS ORZAMENTOS DO ESTADO - 2021

 

Emenda 1

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Recuperación das lagoas das Gándaras

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

O Porriño

VALOR APROXIMADO

 

350.000 €

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

As Lagoas das Gándaras están dentro do espazo de especial protección dentro de Rede Natura 2000. Na actualidade é preciso unha actuación de eliminación de especies invasoras exóticas, tanto dentro da propia delimitación do espazo de Rede Natura como nos terreos limítrofes de afección. Tamén é necesaria a construción dunha balsa de decantación para eliminar os aportes de áridos arrastrados polas escorrentías procedentes das canteiras de granito próximas, que están provocando a colmatación das lagoas.

 

Emenda 2

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Enlace directo polígonos residencial e industrial de Torneiros coa Autovía A-55 (Accesos e saídas)

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

O Porriño

VALOR APROXIMADO

 

2.250.000 €

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

Na actualidade existe desde o polígono residencial de Torneiros e a súa zona industrial un acceso directo á AP-9 mediante o enlace do Porriño á Ap-9, mais para acceder á A-55 (O Porriño Tui-Vigo) hai que acceder a través de estradas urbanas coas consecuencias de demora de tempos de acceso a A55 como da alta densidade de tránsito e retencións nas ditas rúas urbanas.

       

Emenda 3      

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Soterramento da liña Monforte de Lemos Vigo ao seu paso polo Porriño e a eliminación do paso a nivel no centro urbano.

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

O Porriño, Mos

VALOR APROXIMADO

 

38.000.000 €

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

A eliminación do paso a nivel do Porriño é unha demanda histórica da cal ten de sobra coñecemento o Ministerio de Fomento e a propia axencia de infraestruturas ferroviarias_ ADIF. O medre e a conexión urbanística do concello do Porriño cara ao Oeste pasa polo soterramento deste tramo ferroviario no centro urbano do Porriño. Esta obra pode estar ou non condicionada ao proxecto de alta velocidade da saída sur de Vigo cara á conexión con Porto e Lisboa. Na actualidade ADIF conta cun estudo de alternativas para o soterramento entre as cales está a proposta de soterrar baixo taboleiro un tramo de 320 ML. desde a actual estación do Porriño cara ao sur. Mais consideramos que esta proposta non soluciona a necesidade que ten o pobo do Porriño de ampliar a súa trama urbana cara ao Oeste, onde está situada a súa maior zona verde ao carón do río Louro. É preciso que ADIF acometa unha obra de soterramento que contemple a execución dunha plataforma soterrada baixo taboleiro a cota actual das rúas urbanas do Cando e Leandro Diz entre 600 e 700 ml. a contar desde a actual estación dirección Sur.

 

Emenda 4

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Execución de proxecto de eliminación dos residuos de fabricación de Lindano en Torneiros, O Porriño

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

O Porriño

VALOR APROXIMADO

 

2.500 000 €

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

Este problema de contaminación detectado na parroquia de Torneiros non é novo. É coñecido que entre finais dos anos 40 e mediados dos 60 do pasado século a empresa Zeltia sintetizou Lindano, un hexaclorociloexano utilizado para a fabricación de insecticidas. Os residuos cristalizados xerados neste proceso de fabricación foron empregados como material para a construción de camiños e estradas, así como en recheos en diversas obras.

Cómpre ter en conta que o lindano é un produto altamente tóxico e que os seus efectos son bioacumulativos, isto é, vanse incrementando co paso do tempo, con perigo para a saúde humana e o medio.

3. Xa nos anos 90 se atoparon terras contaminadas no polígono das Gándaras e a veciñanza de Torneiros denunciou cheiros a insecticida nas vivendas. No ano 1999 fíxose unha actuación parcial de descontaminación que consistiu na retirada dunha capa superficial de residuos e o seu traslado á planta de residuos industriais de Somozas. O resto dos residuos localizados foron obxecto dun proceso de impermeabilización e selado. No mesmo ano 1999 realizouse un estudo (Zonas de actuación dentro do marco da investigación de solos contaminados por residuos de lindano no polígono de Torneiros-O Porriño), no que se estudaron e localizaron as zonas contaminadas e outras que potencialmente poderían estar tamén afectadas.

4. Transcorridos 17 anos desde aqueles feitos, o achado de residuos con motivo das obras de saneamento no lugar do Contrasto demostra que se mantén sen resolver un grave problema de contaminación que xera perigo para a saúde humana e para o medio, o que fai imprescindíbel unha actuación do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para procurar unha solución definitiva.

 

Emenda 5

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Liberar peaxe no tramo Vigo- O Porriño-Tui da AP - 9

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

Vigo, Mos, O Porriño e Tui

VALOR APROXIMADO

 

 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

Na actualidade o tramo da actual A-55 desde O Porriño a Vigo soporta unha grande densidade de tránsito, tanto lixeiro como pesado. Podemos falar dunha vía colapsada en certos tramos horarios. É imprescindible a construción dunha nova variante alternativa á actual autovía O Porriño – Vigo ao seu paso polo concello de Mos, mais namentres este proxecto non sexa unha realidade é preciso liberar o tramo da autoestrada AP-9 desde Vigo ao Porriño e a Tui.

 

Emenda 6

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Instalación de pantallas acústica nas Autovías A-55 e A-52 ao seu paso polo núcleo urbano do Porriño.

A-55 entre os puntos quilométricos 14,800 e 16,00

A-52 entre os puntos quilométricos 303 e 305,5

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

O Porriño

VALOR APROXIMADO

 

300.000 €

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

Tanto a A-55 como a A-52 soportan un alto grado de tránsito lixeiro e pesado que xeran un alto grado de ruído nas vivendas dos núcleos urbanos que están nas inmediacións destes dous viais de alta capacidade.

 

Emenda 7

COMARCA

 

O Condado

MINISTERIO

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DENOMINACIÓN DA EMENDA

 

Redacción de proxecto sobre a variante da actual da A-55 O Porriño - Vigo

CONCELLO(S) AFECTADO(S)

 

O Porriño, Mos, Vigo

VALOR APROXIMADO

 

800.000 €

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA

 

 

O actual tramo entre O Porriño e Vigo da A-55 está máis que saturado e ten unhas características de trazado que converten esta estrada nunha das máis perigosas de Galiza e do Estado e que acumula desde a súa construción un historial de sinistralidade intolerable.

       

 

 

 

Emendas do BNG aos Orzamentos do Estado